2017 Zhou Group

 

group17

5th Row (L to R): Xinyu Yang, Ning Huang, Liangliang Zhang, Liang Feng, Xizhen Lian, Junsheng Qin, Jeremy Willman, Will Burtner, Mat Bosch

4th Row (L to R): Jialuo 'Carol' Li, Xuan Wang, Elizabeth Joseph, Ying-Pin Chen, Melih Baci, Zac Perry

3rd Row (L to R): Kecheng 'Kevin' Wang, Yingmu Zhang, Jiandong Pang, Qi Wang, Hannah Drake, Mallory Smith, Angelo Kirchon, Stephen Fordham
2nd Row (L to R): Yujia Sun, Lanfang Zou, Fangying 'Rebecca' Jin, Hao 'Heather' Li, Shuai Yuan, Sayan Banerjee, Bill Rutledge
1st Row - Front (L to R): Yu 'Tony' Fang, Professor Hongcai Zhou, Carrie Frederiksen Gray, Ray Ozdemir