Fall 2013 Zhou Group

 

group fall 2013

Back Row (L to R): Jinhee Park, Yangyang Liu, Ying-Pin Chen, Yujia Sun, Kecheng Wang, Lanfang Zou, Jihye Park, Zhangwen Wei, Jian Tian

Middle Row (L to R):Xuan Wang, Aaron Raiff, Chib Amuneke-Nze, Weigang Lu, Zhi-Yuan Gu, Dawei Feng, Jesús Ferrando, Xizhen Lian, Qiang Zhang, Tommy Gentle, Mathieu Bosch

Front Row (L to R): Ray Ozdemir, Hao Li, Tianfu Liu, Muwei Zhang, Shuai Yuan, Lizzie West, Dr. Hongcai Zhou, Zac Perry, Adane Geremew, Stephen Fordham, Dahuan Liu