2016 Zhou Group

 

group16

3rd Row (L to R): Melih Baci, Jihye Park, Yujia Sun, Lanfang Zou, Ying-Pin Chen, Xuan Wang, Dr. Jun-Sheng "John" Qin, Elizabeth Joseph, Jialuo "Carol" Li, Qi Wang
2nd Row (L to R): Mallory Smith, Zac Perry, Shangyu "Claude" Qian, Jeremy Willman, Mat Bosch, Bill Rutledege, Will Burtner Sayan Banerjee, Dr. Qiang Zhang, Xizhen Lian, Sai "Edward" Che
1st Row - Front (L to R): Tatsuo Togo, Xinyu Yang, Dr. Yu "Tony" Fang, Hao "Heather" Li, Shuai Yuan, Dr. Hongcai Joe Zhou, Carrie Frederiksen, Ray Ozdemir, Yingmu Zhang, Xing "Maggie" Sun, Kecheng "Kevin" Wang, Stephen Fordham